Example set (all currently loaded) generated for language BULGARIAN at 25-10-2000 13:41:53
 

44 Examples in this selection.

Color Key

TARGETGENERATEDNAME
потребителят чертае линия. потребителят чертае линия. 01-TRANSITIVITY
вие чертаете линия. вие чертаете линия. 011-TRANSITIVITY
потребителят превключва. потребителят превключва. 03-TRANSITIVITY
вие превключвате. вие превключвате. 031-TRANSITIVITY
чертане на линия чертане на линия 04-NOMINALIZATION
стартиране на командата Draw чертае линия. стартиране на командата Draw чертае линия. 05-NOMINALIZATION-ACTOR
изберете опция в меню. изберете опция в меню. 06-CIRCUMSTANCES
щракнете бутон на функционален ред. щракнете бутон на функционален ред. 07-CIRCUMSTANCES
превключете към режим. превключете към режим. 10-CIRCUMSTANCES
прикачете дъга към точка. прикачете дъга към точка. 11-CIRCUMSTANCES
изберете опция от меню. изберете опция от меню. 12-CIRCUMSTANCES
прозорецът изчезва от екрана. прозорецът изчезва от екрана. 13-CIRCUMSTANCES
начертайте линия. начертайте линия. 16-ASPECT
чертае се линия. чертае се линия. 17-ASPECT
начертайте линия. начертайте линия. 18-MOOD
аз чертая линия. аз чертая линия. 21-MOOD
вие чертаете линия. вие чертаете линия. 23-MOOD
потребителят чертае линия. потребителят чертае линия. 24-MOOD
начертайте линия. начертайте линия. 25-VOICE
чертае се линия. чертае се линия. 26-VOICE
вие можете да чертаете линия. вие можете да чертаете линия. 27-MODALITY
програмата позволява да чертаете линия. програмата позволява да чертаете линия. 30-MODALITY
програмата позволява чертане на линия. програмата позволява чертане на линия. 301-MODALITY
с командата OPEN се отваря файл. S komandata OPEN, otvarja se fajl. 33C-WO
с командата Draw се чертае линия. с командата Draw, чертае се линия. 33C-WO-DRAW
с командата OPEN се отваря файлът. с командата OPEN, отваря се файлът. 33C1-WO
с командата Draw се чертае линията. с командата Draw, чертае се линията. 33C1-WO-DRAW
отваря се файл с командата OPEN. отваря се файл с командата OPEN. 33F-WO
чертае се линия с командата Draw. чертае се линия с командата Draw. 33F-WO-DRAW
отваря се файлът с командата OPEN. отваря се файлът с командата OPEN. 33F1-WO
отначало начертайте линия. отначало начертайте линия. 34A-TEXTCONJUNCTION
накрая начертайте линия. накрая начертайте линия. 34B-TEXTCONJUNCTION
след това начертайте линия. след това начертайте линия. 34C-TEXTCONJUNCTION
сега начертайте линия. сега начертайте линия. 34D-TEXTCONJUNCTION
вие добавяте точка. вие добавяте точка. 41-DETERMINATION
вие чертаете линия. вие чертаете линия. 41-DETERMINATION-DRAW-LINE
вие добавяте точката. вие добавяте точката. 42-DETERMINATION
вие чертаете линията. вие чертаете линията. 42-DETERMINATION-DRAW-LINE
създавате линия. създавате линия. 43-SUBJECT-DROPPING
чертаете линия. чертаете линия. 43-SUBJECT-DROPPING-DRAW
появява се. се появява. 44-SUBJECT-DROPPING
вие създавате линия. вие създавате линия. 45-SUBJECT-DROPPING
вие чертаете линия. вие чертаете линия. 45-SUBJECT-DROPPING-DRAW
линията се появява. линията се появява. 46-SUBJECT-DROPPING